Forskning og innovasjon

Som partner i Visit Sørlandet utvikling kan du få mulighet til å delta på spennende og nyttige utviklingsorienterte prosjekter. Få tilgang til innsikt og læring fra tidligere prosjekter og bidra til å påvirke utviklingen av Sørlandet som destinasjon.
Digital kartlegging - USUS

Utvikling og kontinuerlig forbedring, både på bedrifts- og destinasjonsnivå, er helt nødvendig for å øke verdiskapingen i regionen.

En viktig oppgave for Visit Sørlandet utvikling er å stimulere og tilrettelegge for dette. Vi tror at komplekse problemstillinger er noe vi best løser i fellesskap gjennom samarbeid, erfaringsutveksling, og jevnlig dialog på tvers av næringen.  

Visit Sørlandet utvikling har lang erfaring med bistand, ledelse og finansiering av utviklingsprosjekter. Siden vår oppstart i 2010 har partnerbedrifter tatt del i en rekke innovasjons- og utviklingsprosjekter av ulikt omfang og kompleksitet. Visit Sørlandet og våre partnere har blant annet oppnådd nasjonal og internasjonal interesse gjennom INSITE-prosjektet som siden 2016 har bidratt til å øke innsikt i, og utnyttelse av, bevegelsesdata.

Vår ambisjon er at våre partnere skal ha best mulige forutsetninger for å omsette sine ideer til handling og fremtidig verdiskapning, både for den enkelte organisasjon og reiselivet som helhet. Som partner håper vi du tar kontakt dersom din bedrift trenger bistand eller rådgivning rundt:

  • Ide- og konseptutvikling
  • Hjelp til prosjektfinansiering
  • Prosjektledelse

Vi har også laget en oversikt over en del relevante støtteordninger for bedrifter i våre næringer på Sørlandet.

Pågående prosjekter