Visit Sørlandets merkevarer og kanaler

Visit Sørlandet eier og drifter en rekke ulike merkevarer, nettsider og sosiale mediekanaler for å markedsføre Sørlandet til nasjonale og internasjonale gjester. Nettsiden visitsorlandet.com er flaggskipet for Sørlandet som reiselivsdestinasjon.
Southern-Norway-web
Southern-Norway-web

Visit Sørlandet nettsider

Nettsiden visitsorlandet.com er flaggskipet for Sørlandet som reiselivsdestinasjon. I august 2023 lanserte vi nye nettsider med flere nye funksjonaliteter. Nettsidene har god trafikk og synlighet på Google. I 2022 hadde visitsorlandet.com bortimot 3 millioner sidevisninger.

Med over 1.500 oppføringer og presentasjoner av ulike attraksjoner, restauranter og aktiviteter, bidrar vi til å tilgjengeliggjøre landsdelen for både tilreisende og lokalbefolkningen på Sørlandet. 

Visit Sørlandets nettside inneholder felles sider om Sørlandet i tre språkversjoner; Norsk, engelsk, tysk, og egne sider på hver destinasjon/by.

Visit Sørlandets arrangementskalender bidrar også til å holde mennesker oppdatert på hva som skjer, med over 2500 ulike arrangementer og eventer gjennom året. Arrangementkalendere finnes også på hver underdestinasjon på nettsiden.

Sosiale medier

I tillegg til egne nettsider når også merkevaren Visit Sørlandet hundretusenvis av mennesker på sosiale medier gjennom året. 

Per november har vi 160.000 følgere i våre sosiale media kanaler.

Facebook: facebook.com/visitsorlandet
Instagram: instagram.com/visitsorlandet
YouTube: youtube.com

Barnas Sørland

Barnas Sørland er tiltak særlig rettet mot lokalbefolkningen og hytteeiere på Sørlandet. Gjennom Facebook og Barnas Sørland nyhetsbrev markedsfører vi aktiviteter og arrangementer på Sørlandet hele året.

Facebook: facebook.com/barnassorland
Nyhetsbrev: Barnas Sørland nyhetsbrev

Visit Southern Norway

Det nasjonale markedet er og vil fortsette å være viktig for Sørlandet. Likevel er det helt nødvendig å styrke vår posisjon i et stadig økende internasjonalt marked. Visit Southern Norway er vår merkevare rettet mot det internasjonale markedet.

Web: visitsouthernnorway.com
Facebook: facebook.com/visitsouthernnorway
Instagram: instagram.com/visitsouthernnorway
YouTube: youtube.com (Engelskspråklige versjoner av videoer)

Gjennom samarbeid med Innovasjon Norge har vi også landsdel og destinasjonspresentasjoner under visitnorway.com i mange språkversjoner.

Vi jobber tett med Innovasjon Norge, transportørene og bedrifter som vil satse på utenlandske besøkende.

Visit Kristiansand

Gjennom vår avtale med Kristiansand kommune markedsfører vi Kristiansand som reisemål året rundt, både nasjonalt og internasjonalt. Vi produserer og distribuerer brosjyrer/kart til feriegjester og cruisepassasjerer, drifter nettsider og sosiale mediekanaler, arrangerer Turist i egen by og har ansvar for Kristiansands fyldigste arrangementskalender.

Web: visitkrs.no
Facebook: facebook.com/visit.kristiansand
Instagram: instagram.com/visitkrs

Barnas By Kristiansand

Kristiansand, og Sørlandet for øvrig, har lenge hatt en sterk og unik posisjon som barnas landsdel i Norge. Gjennom merkevaren Barnas By Kristiansand bidrar vi til å videreutvikle og ytterligere styrke denne posisjonen.

Vår ambisjon er å synliggjøre og tilgjengeligegjøre det store mangfoldet av aktiviteter og attraksjoner som gjør Kristiansand og Sørlandet til Norges beste familiedestinasjon.

Web: Barnas By Kristiansand
Facebook: facebook.com/barnasbykristiansand

Møtebyen Kristiansand

Møtebyen Kristiansand er en spisset satsning som gjennom koordinert og målrettet innsats skal markedsføre og selge Kristiansand som konferanse-, møte og arrangementsby.
Les mer om satsingen og kontaktperson her.

Hvor når vi vårt publikum?

Vi når vårt publikum der de er – både fysisk og digitalt. Vår ambisjon er å ligge langt fremme når det gjelder kreativ bruk av både analoge og digitale flater for å nå det rette publikummet, og ikke minst på det rette tidspunktet.

Sosiale medier, print, display-kampanjer, egne nettsider og søkemotoroptimalisering er noen av flatene og verktøyene vi bruker for å effektivt nå og inspirere vårt publikum.

Les mer: