Møtebyen Kristiansand

Møtebyen Kristiansand er en spisset satsning som gjennom koordinert og målrettet innsats skal markedsføre og selge Kristiansand som konferanse-, møte og arrangementsby.
Norwegian Digital Travel Conference

Møtebyen Kristiansand har som målsetting å få større konferanser og arrangement til Kristiansand som går utover det markedet som hotellene i dag selv håndterer. I tillegg skal man aktivt være bidragsyter og tilrettelegger for akademia og privat/offentlig nærings– og kulturliv i arbeidet med arrangere flere egne større fagkonferanser og større arrangement i Kristiansand.

Møtebyen er en felles satsing i samarbeid mellom Kristiansand kommune, reiselivsbransjen, akademia og næringslivet i regionen. I tillegg vil kultur og idrettsliv være viktige samarbeidspartnere for prosjektet.

Møtebyen Kristiansand tilbyr gratis hjelp til å innhente tilbud på møter og konferanser i Kristiansand! Vi har informasjon at alt fra kapasitet, hva som rører seg i byen, til innhenting av tilbud på alt fra hoteller, kongresshaller, idrettsanlegg samt aktiviteter og mye mer.

Se nettsidene til Møtebyen Kristiansand der konferanselokaler, overnatting og opplevelser presenteres.


Dette kan Møtebyen Kristiansand bidra med før arrangementet:

– Søknadsprosesser.
– Strategisk rådgivning i forhold til arrangementet.
– Bistå i å finne riktig arena og hotellovernatting som passer til ditt arrangement.
– Innhenting av tilbud fra hoteller, konferansesenter, samt forslag på aktiviteter.
– Koordinere befaring av ulike arenaer.
– Skaffe en offisiell invitasjon fra byens Ordfører.
– Presentasjon av Kristiansand i form av bilder og filmer.

Dette kan vi gjøre når Kristiansand er valgt som vertsby:
– Opprette kontakt med eventbyrå/PCO eller DMC for ditt arrangement.
– Strategisk rådgivning gjennom hele arrangementet fra start til slutt.
– Samkjøre informasjonsflyt til offentlige etater som eventuelt er involvert.
– Ved et internasjonalt arrangement kan vi bistå med søknad til kommunen om bruk av kommunale arenaer gratis, offentlig transport eller en mottakelse på Rådhuset der Ordfører er vertskap.

Kontakt Møtebyen Kristiansand og prosjektansvarlig Maria Barstad for mer informasjon.

Møtebyen Kristiansand representerer hele næringen, og ønsker å hjelpe med å finne de beste løsningene for alle arrangementer som vil til Kristiansand.

Næringsklyngen Visit Sørlandet er formell prosjekteier. Prosjektet etableres som et samarbeidsprosjekt i Business Region Kristiansand, med fysisk samlokalisering med Business Region Kristiansand.