Formålet med Visit Sørlandet & Sparebanken Sørs reiselivspris

Formålet med prisen er å synliggjøre partnere i Visit Sørlandet som har utmerket seg særlig det siste året innenfor ett eller flere av disse områdene:

 • innovasjon
 • digitalisering
 • innsikt om gjesten
 • samarbeid med andre i klyngen

Dette kan være knyttet til bedriftsinterne effektiviseringer; nye markedssegment, nye opplevelser/produkt, eller andre nyheter for bedriften.

Bedriftene må også synliggjøre hvordan deres innsats på ett eller flere av disse områdene har:

 1. styrket kundeopplevelsen/kundetilfredsheten
 2. bidratt til at man kan ta ut en høyere pris for produktet/økt verdiskaping
 3. gitt flere besøkende / nådd nye målgrupper
 4. gitt bedriften innsikt som indirekte har ført til 1, 2 eller 3.

Kriterier

Kandidaten må være partner i Visit Sørlandet.
Kandidaten kan nominere både enkelttiltak eller større satsinger. Omfanget av aktivitetene har ikke avgjørende betydning, det viktigste er at arbeidet har gitt dokumenterbar effekt for bedriften. Det er lov å sende inn flere bidrag fra samme bedrift. Og hvem som helst kan nominere bedrifter / satsinger.

Kandidaten må være disponibel for ytterligere spørsmål fra juryen.
Kandidatene som blir blant de 3 finalistene bes om å presentere sitt case på Visit Sørlandet sin vinterkonferanse.

40 000 kr til utviklingstiltak hos vinneren

Prisen består av et diplom samt 40.000 kr. Beløpet skal brukes på videreutvikling av virksomheten eller et kompetansehevende tiltak (konferanse, kurs, innleid bistand mm) i løpet av det kommende året.
Det oppfordres til at erfaringer og tanker fra dette deles med resten av klynga ved anledning.

Her sender du inn nominasjon (er)

Ved å fylle ut dette skjemaet kan du nominere egen virksomhet eller andre bedrifter du syns har utmerket seg spesielt i året som har gått. Se hvem som er partnere her.

Frist for å melde inn kandidater er 28. februar 2023 kl 23.59. 

De nominerte bedriftene vil motta noen oppfølgingsspørsmål som må besvares før juryen går gjennom nominasjonene.

Årets jury

Årets jury består av følgende medlemmer:

 • Hege Julianne Nevestad, daglig leder i Visit Sørlandet
 • Siril Reyes Aartun, marked- og kommunikasjonsrådgiver for bedriftsmarked i Sparebank Sør
 • Anne Britt Bjørdal, kunderådgiver i Innovasjon Norge Agder
 • Gøril Hannås, viserektor Universitetet i Agder

Tidligere vinnere