Sammen blir vi smartere

Med Techpoint tar vi på alvor at næringslivet – uavhengig av bransje – påvirkes av de samme globale teknologitrendene, at innovasjon ofte skjer på tvers av bransjer, og at de beste ideene ofte kommer fra andre næringer enn sin egen.

Programmet på Techpoint Travel settes sammen av Visit Sørlandet i samarbeid med Visit Norway og NHO Reiseliv. Techpoint Travel er videreføringen av den nasjonale konferansen Norwegian Digital Travel Conference.

Bilder fra Techpoint 2022

Techpoint 2022