Fra 15 partnere ved oppstarten i 2010 har klyngen vokst betydelig og i dag teller Visit Sørlandet utvikling (tidligere USUS) rundt 160 partnerbedrifter i Agder. Vårt mål er å ytterligere styrke Sørlandets posisjon som en attraktiv og bærekraftig reiselivsdestinasjon. I felleskap bidrar vi til å løfte landsdelen gjennom samarbeid og kontinuerlig utvikling.

Sammen skaper vi opplevelser i verdensklasse

Partnerbedriftene i klyngen har en grunnleggende holdning til at vi er avhengige av hverandre for å få vekst og utvikling. Det hjelper lite å være best dersom naboen ikke leverer, for å si det litt enkelt.

Visit Sørlandet utvikling representerer hele spekteret innen reiseliv, og består i dag av partnere innen overnatting, servering, opplevelser, transport og formidling.

Styret i Visit Sørlandet AS 2023/2024

Hovedoppgavene til styret er å drøfte, planlegge, vedta og legge føringer for næringsklyngas virksomhet.

  • Øyvind Eikaas (styreleder) – Dyreparken, Kristiansand
  • Torunn Ostad (nestleder) – Agder Fylke
  • Liv Øyulvstad – Kvinesdal kommune
  • Siri Lande – Ose Water, Bygland
  • Helle Geheb – Kristiansand kommune
  • Morten Goodwin – CAIR, Grimstad
  • Vebjørn T. Haugerud – Canvas Hove, Arendal