Tidligere prosjekter

Her er et utvalg av prosjekter klyngen har vært gjennom.
INSITE prosjektet
INSITE prosjektet

I forbindelse med nye nettsider er ikke all informasjon overført enda. Mer informasjon om tidligere prosjekter kommer.