Digital rådgiver bruker ca 2-3 timer på å utarbeide en rapport som så gjennomgås i fellesskap enten ved et fysisk møte eller via nettmøte.

En digital kartlegging består av følgende sjekkpunkter:

  • Synlighet på nett: hvor godt synlig er bedriften på Google på utvalgte søkebegreper
  • Nettsidene: innhold og navigasjon/brukervennlighet/design
  • Nettsidene: teknisk kvalitet
  • Sosiale medier: en kikk på hvordan bedriften fremstår i sosiale medier

Digital kartlegging inngår som en del av kartleggingssamtalen når man blir partner, og kan bestilles på nytt etter 2-3 år kostnadsfritt.
Den kan også bestilles utenom etter behov til kr 2900,- eks mva.