Digital modenhet: modenhetshjul

Vi har laget et modenhetshjul for å hjelpe deg med hvilke konkrete ting du bør mestre innenfor de ulike nivåene det spørres om i digital modenhetstesten.
Digitalt modenhetshjul - USUS

Du har tatt digitalt modenhetstesten, fått en score…men hva nå?

Kanskje har du totalt sett fått en middels score, men er det noen av områdene som peker seg ut som en spesiell utfordring for din bedrift? Har du lagt en god digital strategi for bedriften, men har ikke kommet i gang med å måle effekten av tiltakene du gjør?

Nå har vi laget et digitalt modenhetshjul for å hjelpe deg med hvilke konkrete ting du bør mestre innenfor hvert område det spørres om i digital modenhetstesten:

  • Vekst
  • Strategi
  • Kunnskap
  • Kommunikasjon
  • Ressurser
  • Måling