Incoming verktøykasse

Nyttige ressurser for deg som jobber eller ønsker å rette deg mot et internasjonalt marked og jobbe med incoming-operatører.
Visit Sørlandet under NTW 2019
Visit Sørlandet under NTW 2019

Visit Sørlandet deltar i Incoming-prosjektet i regi av Innovasjon Norge og Virke. Dette bransjeprosjektet ble initiert for å styrke samarbeidet med norske incomingoperatører. I dette ligger det en tydelig målsetting om å bidra til at små og mellomstore reiselivsbedrifter kvalifiseres og stimuleres til å øke salget på internasjonale markeder gjennom praktisk kunnskap om

  1. salgsleddenes arbeidsmåter og hvilke muligheter de representerer
  2. hva som kreves av bedriftene mht produkttilbud og kvalitet

For internasjonale gjester/reisende spiller fortsatt “formidlingsnæringen” (utenlandske reisebyråer, turoperatører og incomingoperatører) en viktig rolle. Når vi nå tar steget og satser systematisk på å bygge opp et internasjonalt marked på Sørlandet, har det derfor vært en del av vår strategi å tilegne oss kunnskap om hvordan disse aktørene arbeider og hvordan vi på best mulig måte skal få en godt samarbeid med disse forlengede salgskanalene.