Ny partner: Lindland gård

Lindland Gård er en herlig familiepark der både barn og voksne kan nyte aktiviteter og ro. Her forteller Maria Puntervold Dale om bedriften.

1. Fortell litt om bedriften

Gården har et variert utvalg av gårdsdyr, inkludert ponniene Amy og Gulli, lamaene Josefine og Bernt, små griser, geiter, kaniner, sauer, alpakkaer, katter, høns, gjess, ender og majestetiske påfugler. Dette gir familier en unik mulighet til å oppleve og lære om dyrelivet i vakre omgivelser.

Gården tilbyr også kvalitetssikrede Inn på tunet-tjenester, inkludert aktiviteter og opplæring innen helse, omsorg, skole og arbeidsinkludering. Gården fungerer som en felles arena for ulike brukergrupper, med skreddersydde tilbud innen opplæring, helse- og omsorgstjenester. Vi har et variert ukeprogram som inkluderer besøk fra ulike brukere som demenspasienter, personer med psykisk helse- og rusutfordringer, skoleelever og sårbare eldre. Gården gir en unik mestringsarena, og vi benytter dyr som helsefremmende aktivitet for å skape trygghet og tillit. Andre aktiviteter inkluderer praktisk arbeid, turer, kunst, håndverk og matlaging. Velkommen til en mangfoldig og inkluderende opplevelse på Lindland gård!

2. Hva betyr et partnerskap i Visit Sørlandet for din bedrift?

For oss handler det om å være en del av et nettverk som har fokus på turisme hele året og i tillegg kan gi oss markedsføring så flere kan bli kjent med oss og komme på besøk.

3. Hva tenker du er de største utfordringene vi har på Sørlandet for å få en bærekraftig næring?

Sørlandet har et stempel på å være Norges turisthovedstad på sommeren. Vi må bli mer attraktive gjennom hele året og der har vi stort potensial. Vi må alle bidra til denne endringen.