Statistikk for sosiale medier november 2022

I november hadde vi totalt 510 000 eksponeringer på Facebook for kontoen Visit Sørlandet og 24 000 eksponeringer for den engelskspråklige Visit Southern Norway. På Instagram hadde Visit Sørlandet en rekkevidde på 59 000, mens Visit Southern Norway hadde en rekkevidde på i overkant av 5000.
Statistikk sosiale medier

Tall for sosiale medier – Visit Sørlandet

Facebook

Screenshot Sked Social

Oppsummert

 • Likes på siden er stabilt fra forrige måned
 • Antall “impressions” har gått ned i forhold til måneden før (dvs antall ganger noe av vårt innhold har dukket opp på en persons skjerm)
 • Det samme gjelder engasjement (likes, kommentarer) i forhold til måneden før
 • Poster som gjør det bra:
  Tematikk: Spektakulær utsikt/opplevelse, jul og kalender-promo
  Type post: Bildeposter, lenkesaker, video og album

 

Instagram

Screenshot Sked Social

Oppsummert 

 • Likes på siden har hatt en liten nedgang
 • Engasjementet (likes og kommentarer) holder seg ganske jevnt
 • Rekkevidden har hatt en liten nedgang
 • Poster som gjør det bra:
  Tematikk: Jul, juleby, hvorfor julen er unik på Sørlandet
  Type post: Bildeposter og karusell

Tall for sosiale medier – Visit Southern Norway

Facebook

Screenshot Sked Social

Oppsummert

 • Likes på siden er stabilt fra forrige måned
 • Liten nedgang i «impressions» i forhold til måneden før (dvs antall ganger noe av vårt innhold har dukket opp på en persons skjerm)
 • Bedre engasjement (likes, kommentarer) i forhold til måneden før
 • Poster som gjør det bra:
  Tematikk: Det unike med norsk jul, spektakulære utsikter, opplevelser og overnattinger.
  Type post: Albumposter, bilder og lenkesaker

Instagram

Screenshot Sked Social

Oppsummert 

 • Jevnt i antall følgere
 • Engasjementet (likes, kommentarer) holder seg ganske jevnt med en liten nedgang
 • Liten nedgang i rekkevidde i forhold til måneden før
 • Poster som gjør det bra:
  Tematikk: Det unike med norsk jul, spektakulære overnattinger, opplevelser og plasser
  Type post: Karusellposter og bildeposter