Visit Sørlandet og Sparebanken Sørs reiselivspris og årets nykommer

Vi har mange flinke reiselivsaktører i klynga og dette synliggjør vi hvert år ved å dele ut vår egen reiselivspris i samarbeid med Sparebanken Sør. Prisen ble delt ut første gang i 2019, lyder nå på kr 50 000. Nytt i år er prisen “årets nykommer” som vinner en markedspakke hos oss til en verdi av kr 45 000. Vinnerne offentliggjøres på Visit Sørlandet sin vinterkonferanse 7 - 8 februar 2024.
Mann med diplom Troll Aktiv ble vinner av Reiselivsprisen 2023

Visit Sørlandet & Sparebanken Sørs reiselivspris

Formålet med prisen er å synliggjøre partnere i Visit Sørlandet som har utmerket seg særlig det siste året innenfor ett eller flere av disse områdene:

 • innovasjon
 • digitalisering
 • innsikt om gjesten
 • samarbeid med andre i klyngen

Dette kan være knyttet til bedriftsinterne effektiviseringer; nye markedssegment, nye opplevelser/produkt, eller andre nyheter for bedriften.

Bedriftene må også synliggjøre hvordan deres innsats på ett eller flere av disse områdene har:

 • styrket kundeopplevelsen/kundetilfredsheten
 • bidratt til at man kan ta ut en høyere pris for produktet/økt verdiskaping
 • gitt flere besøkende / nådd nye målgrupper
 • gitt bedriften innsikt som indirekte har ført til 1, 2 eller 3.

Kriterier

Kandidaten må være partner i Visit Sørlandet.
Kandidaten kan nominere både enkelttiltak eller større satsinger. Omfanget av aktivitetene har ikke avgjørende betydning, det viktigste er at arbeidet har gitt dokumenterbar effekt for bedriften. Det er lov å sende inn flere bidrag fra samme bedrift. Og hvem som helst kan nominere bedrifter / satsinger.

50 000 kr til utviklingstiltak hos vinneren

Prisen består av et diplom samt 50.000 kr. Beløpet skal brukes på videreutvikling av virksomheten eller et kompetansehevende tiltak (konferanse, kurs, innleid bistand mm) i løpet av det kommende året.
Det oppfordres til at erfaringer og tanker fra dette deles med resten av klynga ved anledning.

Årets jury

Årets jury består av følgende medlemmer:

 • Hege Julianne Nevestad, daglig leder i Visit Sørlandet
 • Siv Løvås, Rådgiver Reiselivet, Fylkeskommunen
 • Ellen Saltermark, Innovasjonsrådgiver, Innovasjon Norge
 • Kjell Tore Omland, Sparebanken Sør

Tidligere vinnere

Årets nykommer

Nytt i år er prisen til årets nykommer som vinner markedspakke hos Visit Sørlandet til en verdi av kr 45 000. Denne prisutdelingen ønsker vi å ha med for å anerkjenne og hedre nystartede bedrifter som har gjort en bemerkelsesverdig innsats og oppnådd enestående suksess i sine første år på markedet.

Kriterier

Kandidaten må være partner i Visit Sørlandet.
Bedriften må ha blitt etablert innenfor de siste tre årene for å være kvalifisert for nominasjon.
Bedriften må vise en imponerende grad av innovasjon og originalitet i sitt produkt eller tjeneste.
Det legges vekt på bedriftens evne til å implementere bærekraftige forretningspraksiser.
Bedriften bør vise dyktighet i å forstå markedet og svare på kundenes behov på en god måte.
Det skal vurderes hvor godt bedriften har posisjonert seg for fremtidig vekst og suksess.

Formål med prisen

Anerkjennelse av innsats: en belønning for den harde innsatsen og dedikasjonen til gründere og teamene bak nyetablerte bedrifter.

Inspirasjon for andre: Å feire suksessen til nykommere inspirerer andre potensielle gründere og styrker troen på at innovasjon og initiativ kan føre til suksess.

Fremme vekst i næringslivet: Ved å fremheve vellykkede nykommere, ønsker prisen å bidra til vekst og utvikling i næringslivet ved å oppmuntre til innovasjon og sunn konkurranse.

Vi oppfordrer alle relevante bedrifter til å delta og dele sine inspirerende historier, og også foreslå hverandre. Prisutdelingen er en unik mulighet til å kaste lys over de mest lovende nye aktørene i næringslivet og sette dem på kartet.

Nominer kandidater her