Digital modenhet: nivåer

Etter å fullført den digitale modenhetstesten vil du motta en poengsum som plasserer din bedrift i en kategori. Er din bedrift en digital fersking, en digital mester, eller et sted i mellom?
Digitalt modenhetshjul - USUS

Den digitale modenhetstesten ser både på bedriftens tilnærming til sosiale medier samt øvrig digital modenhet og gir en indikasjon på hvor i digitaliseringsprosessen din bedrift befinner seg. Rammeverket beskriver nåsituasjonen i de ulike fasene av digitaliseringsprosessen og tydeliggjør utfordringene som må overkommes for å nå neste fase.

En økt forståelse av nåsituasjonen vil gjøre bedriften i bedre stand til å forstå hva som kreves for å ta neste steg i modningsprosessen og øke bedriftens digitale modenhet. Det kan også være nyttig for bedriften å få tegnet seg et bilde av begge ender av skalaen i modningsprosessen for å få en bedre forståelse av hvilke interne prosesser som kreves for å bevege seg videre på skalaen og holde seg konkurransedyktig innen turistnæringen.

 • Digital analfabet - 1-17 poeng

  Utgangspunktet...


  Bedrifter med lav digital kunnskap og ferdigheter kan kategoriseres som ”digitale analfabeter”. Fullstendig mangel på digital utvikling og strategisk retning fører ofte til at denne type bedrifter faller bakpå sammenlignet med sine konkurrenter. Digital isolasjon og manglende innsikt i rollen til digitalisering kan være skadelig for mange bedrifter.

  Hvem anser digitale analfabeter seg selv for å være?


  Bedrifter som er engasjert i enkelte digitale aktiviteter (egen nettside og kanskje en Facebook-side) fordi det forventes av kundene. De ønsker ikke nødvendigvis å være digitale eller ser ikke behov for å være det.

  Hvem er de egentlig?


  Bedrifter som har en tradisjonell tilnærming til eget produkttilbud, uten å forstå viktigheten av digital tilstedeværelse i forhold til å nå potensielle besøkende med verdifull informasjon.

  Hvem ønsker de å være?


  De er ikke veldig ambisiøse, men ønsker å få til det man gjør.

  På vei mot neste nivå...


  Når en bedrift er i gang med grunnleggende digital utvikling i form av nettsider og grunnleggende tilstedeværelse på sosiale medier, er de allerede på vei mot neste fase i den digitale modningsprosessen. Man forstår at en taktisk tilnærming til digitale aktiviteter er nødvendig for å nå potensielle kunder og forhindre at bedriften blir akterutseilt av sine konkurrenter med hensyn til digital synlighet.

  Hvordan anser man seg selv på dette tidspunktet?


  En bedrift som øker sin innsats innen grunnleggende digitale aktiviteter ettersom det er tydelig at kunder ønsker å kommunisere med bedriften digitalt. Bedriften ønsker å gjøre mer, men er usikker på hva og hvordan.

  Hvem er man egentlig på dette tidspunktet?


  En bedrift som fortsatt har en tradisjonell tilnærming til sosiale medier og øvrige digitale aktiviteter, men som forstår viktigheten av digital tilstedeværelse. Grunnet begrensede ressurser og kunnskap rundt digitale verktøy/prosesser og sosiale medier er ikke innsatsen like innbringende som den kunne ha vært.

  Hvem ønsker man å være på dette tidspunktet?


  Fokus på å prestere og ønsker at det digitale skal spille en viktigere rolle for bedriften.
 • Digital fersking - 18-34 poeng

  Utgangspunktet


  Bedrifter med mer fokus på HVA en skal gjøre digitalt enn HVORFOR kan kategoriseres som "digitale ferskinger". Man har en eksperimentell tilnærming og har et overveiende fokus på å "få ut informasjonen". Bedriften er på et tidlig stadium i den digitale modningsprosessen og jobber med å få bedre innsikt i hvordan sosiale medier og økt digital tilstedeværelse kan ha en positiv effekt for bedriften på daglig basis. Bedriftens digitale suksess hemmes av mangel på strategisk kunnskap.

  Hvem anser digitale ferskinger seg selv for å være?


  En bedrift som er godt i gang med sin digitale tilstedeværelse, men er usikre på hvordan de på en god måte kan måle resultatene av dette. Bedriften forstår at mangelen på en tydelig strategi og manglende innsikt i hvordan man lykkes digitalt er hemmende for bedriften.

  Hvem er de egentlig?


  Bedrifter som har en taktisk tilnærming til sosiale medier og digital tilstedeværelse, men som mangler en tydelig strategi for å effektivisere og optimalisere sine digitale tiltak for å styrke de overordnede målene til bedriften.

  Hvem ønsker de å være?


  Fokus på det digitale og dets rolle i bedriftens vekstambisjoner.

  På vei mot neste nivå...


  Når en bedrift beveger seg fra en taktisk tilnærming og investerer ressurser i en total digital tilstedeværelse er den på vei mot neste fase i den digitale modningsprosessen.
  Bedriften forstår at det er nødvendig å bevege seg mot en mer strategisk tilnærming på digitale aktiviteter for å tilegne seg innsikt knyttet til sin digitale/sosiale tilstedeværelse og bedriftens prestasjoner totalt sett.

  Hvordan anser man seg selv på dette tidspunktet?


  Bedriften øker innsatsen i sitt digitale arbeid og ønsker en mer strategisk forretningstilnærming. Bedriften ønsker å bevege seg fra eksperimentering til en mer strategisk tilnærming.

  Hvem er man egentlig på dette tidspunktet?


  En bedrift med en praktisk tilnærming til digitale aktiviteter som behøver å dedikere mer ressurser til planlegging og en mer strategisk tilnærming. Trenger bedre flyt i forhold til hvordan bedriften benytter digitale og sosiale plattformer i sin daglige drift.

  Hvem ønsker man å være på dette tidspunktet?


  Fokus ligger på å få digitalt arbeid mer i ryggraden. At arbeidet med digitalt skal flyte lettere.
 • Digitalt midt på - 35-51 poeng

  Utgangspunktet


  Bedrifter som har en støttende tilnærming til digitale aktiviteter og sosiale medier, og viser tegn til strategisk tenking rundt dette, kan kategoriseres som ”digitalt midt på”. Med full digital tilstedeværelse og en optimalisert strategi fokuserer bedriften i hovedsak på ”pull" markedsføring som tiltrekker seg kunder via søkemotoroptimalisering og andre metoder og verktøy. Digital kjennskap til produktet/bedriften måles og KPIer er knyttet til overordnede forretningsmål.

  Hvem anser ”digitalt midt på” seg selv for å være?


  En bedrift som har optimalisert sin digitale tilstedeværelse og ser så sin tilnærming til digitale aktiviteter som intuitiv og noe den føler seg komfortabel med.

  Hvem er de egentlig?


  Bedrifter som har en støttende tilnærming til digitale aktiviteter, men som mangler en klart og fokusert strategi som også omfavner bedriftens overordnede mål.

  Hvem ønsker de å være?


  Fokuset ligger på enda tydeligere integrering av digitale aktiviteter i sin daglige drift med ambisjon om å bli en heldigital bedrift.

  På vei mot neste nivå...


  Når en bedrift beveger seg mot en strategisk tilnærming med hensyn til sine digitale aktiviteter og investerer ressurser i strategiske digitale tilstedeværelse er de på vei mot neste fase i den digitale modningsprosessen. Bedriften forstår viktigheten av å utvide sine digitale markedsføringsaktiviteter til ”push & pull” for å engasjere sine målgrupper og skape en personalisert opplevelse for å drive konverteringer.

  Hvordan anser man seg selv på dette tidspunktet?


  En bedrift som beveger seg mot et mer avansert digitalt nivå i lys av heldigital strategisk tilnærming kan bidra til å oppfylle bedriftens overordnede forretningsmål, holde seg konkurransedyktig i markedet og øke sin vekst.

  Hvem er man egentlig på dette tidspunktet?


  En bedrift som er i ferd med å bli mer strategisk som er bevisst rundt viktigheten av å virkelig være heldigital. Behov for å arbeide med en felles strategi på tvers av alle digitale kanaler for å levere engasjerende, konsistent og helhetlig innhold på alle flater.

  Hvem ønsker man å være på dette tidspunktet?


  Har ambisjoner om å bli en digital bedrift som vellykket markedsfører sitt produkttilbud digitalt og kontinuerlig søker forbedring med tanke på sine strategiske tiltak.
 • Digital trent - 52-68 poeng

  Utgangspunktet


  Bedrifter som har en strategisk tilnærming til sine aktiviteter på digitale og sosiale medier og har optimalisert deres digitale tilstedeværelse kan kategoriseres som “digitalt trent”. Med en kundesentrisk strategi fokuserer bedriften aktivitetene på å engasjere publikum og leverer samtidig personalisert innhold og kommunikasjon. I digitalt trente bedrifter sees digitale og sosiale KPI’er i klar sammenheng med bedriftens overordnede mål.

  Hvem anser digitalt trente bedrifter seg selv for å være?


  En digital bedrift som bevisst og aktivt følger en digital strategi, men som fortsatt har forbedringspotensial i forhold til å levere denne strategien på en holistisk måte, og følger en mer erfaringsdrevet tilnærming.

  Hvem er de egentlig?


  En digitalt trent bedrift har en strategisk tilnærming til sine digitale aktiviteter, men har fortsatt behov for å implementere deres strategi på en holistisk måte for å dra full nytte av sine aktiviteter.

  Hvem ønsker de å være?


  Deres fokus ligger på å forbli en digital og konkerransedyktig bedrift.

  På vei mot neste nivå....


  Når en bedrift aktivt og kontinuerlig forbedrer sin digitale strategi og investerer nødvendige ressurser i innovasjon beveger den seg mot neste nivå i denne modellen. De forstår viktigheten av å tilpasse sine aktiviteter etter eksterne trender og leter kontinuerlig etter løsninger som fornye bedriften, dens aktiviteter og prosesser.

  Hvordan anser man seg selv på dette tidspunktet?


  En bedrift som beveger seg mot et mer holistisk digitalt nivå hvor kundens behov og preferanser alltid er i fokus som igjen bidrar til økt konkurransekraft i møte med sine konkurrenter.

  Hvem er man egentlig på dette tidspunktet?


  En bedrift med en strategisk tilnærming som fortsatt jobber for å identifisere måter å forebdre denne strategien slik at den i enda større grad kan bidra til å nå bedriftens overordnede mål. Digitale trender endrer seg raskt og bedriften er avhengig av et hele organisasjonen kan drive strategien fremover i prosessen mot å bli digitale mestere.


  Hvem ønsker man å være på dette tidspunktet?


  Fokuset ligger på å holde seg konkurransedyktige og være innovatører innen sitt felt.
 • Digital mester - 69-85 poeng

  Utgangspunktet


  Bedrifter som følger en holistisk digital/sosial strategi kan kategoriseres som “digitale mestere”. Med et person-sentrisk fokus sørger bedriften for at kommunikasjon leveres tilpasset individet. Digitale mestere følger en erfaringsdrevet tilnærming. KPIer måles aktivt og kontinuerlig og bidrar med innsikt og data som støtter opp under bedriftens overordnede mål.

  Hvem anser digitale mestere seg selv for å være?


  En digital bedrift med en holistisk tilnærming som fortsatt søker innovasjon for å forsikre at bedriften holder seg konkurransedyktig. De anser seg selv for å være innovatører innen sitt felt.

  Hvem er de egentlig?


  En digital mester som har en holistisk tilnærming til sine digitale aktiviteter, men som med et kontinuerlig fokus på innovasjon og forbedring, kanskje vil oppleve stagnasjon i sin ønskede utvikling. De er avhengig av å allokere sine ressurser og investeringer på en optimal måte.

  Hvem ønsker de å være?


  Fokuset ligger på å holde seg konkurransedyktige og i forkant av sine konkkurenter.

  På vei mot neste nivå........


  Når en bedrift fortsetter å innovere og kontinuerlig forbedrer og tilpasser sin digitale strategi holder seg seg på det øverste nivået i denne modellen. De forstår at landskapet de opererer i er i konstant endring og at man tilpasse seg i takt med disse endringene og allokerer sine ressurser på best mulig måte.

  Hvordan anser man seg selv på dette tidspunktet?


  Som en bedrift som fortsatt har behov for å investere i ytterligere i utvikling av systemer og kompetanse som bidrar til å støtte opp under bedriftens overordnede mål.

  Hvem er man egentlig på dette tidspunktet?


  En holistisk og digital bedrift som har opplevd betydelig suksess, men som kan oppleve utfordringer knyttet til videre vekst og fornyelse.

  Hvem ønsker man å være på dette tidspunktet?


  Fokuset ligger på å forbli nummer en innenfor sitt felt.