Bli med i Visit Sørlandet

Visit Sørlandet Utvikling har i dag nærmere 160 partnere. Disse er representert gjennom hele verdikjeden og geografien i reiseliv-, kultur- og opplevelsesnæringen i landsdelen. Bedriftene har satt spennende mål for videre utvikling, og nye partnere inviteres til å være med på reisen for å styrke regionen som besøksmål hele året.
Deltakere på Vinterkonferansen 2023
 • Hvorfor bli partner i Visit Sørlandet
  Nettverk og møteplasser
  Ta del i nettverket og fellesskapet med partnerbedrifter som utgjør Visit Sørlandet. Vi arrangerer en rekke møtepunkter gjennom året, blant annet Vinterkonferansen og Techpoint. Møtepunktene gir mulighet til å knytte kontakter på tvers av kommunegrenser og er en gyllen anledning til å danne spennende samarbeid.

  Synlighet og markedsføring
  Daglig inspirerer vi reiselystne på både digitale og analoge flater gjennom våre merkevarer Visit Sørlandet. Vi markedsfører Sørlandet som en attraktiv reiselivsdestinasjon hele året, og som partner er du med i spleiselaget for å sette Sørlandet på kartet!
  Som partner får du en utvidet oppføring på www.visitsorlandet.com som gjør det enkelt for gjester å velge å besøke din bedrift. Vi har også et utvalg av ekstra markedsføringsmuligheter som vi tilbyr våre partnerbedrifter å delta i. Ønsker du å promotere et nytt produkt/tjeneste eller ønsker å øke synligheten din i visse perioder av året? Dette er en flott måte å sikre enda mer eksponering for virksomheten din generelt eller hvis du har noe spesifikt å promotere.

  Kompetanse, utvikling og rådgivning
  Visit Sørlandet arbeider kontinuerlig for å heve kompetansen i næringen, og ved innmelding får du en kick-start ved at vi gjør en digital kartlegging av din virksomhet. Du får en rapport på hvordan dere fremstår på nett og i sosiale medier, inkludert konkrete tips til hva som kan gjøres bedre.
  Mulighet for kompetanseheving får du også gjennom en rekke kurs, konferanser og workshops vi arrangerer gjennom året, der du som partner får delta til en rabattert pris.
  Trenger du en sparringspartner på ideer du har eller utfordringer du strever med, så har Visit Sørlandet bred kompetanse innen markedsføring, forretningsutvikling og prosjektledelse, i tillegg til at vi har et stort nettverk innenfor mange fagfelt. Vi kan også veilede deg ifht ulike offentlige støtteordninger eller koble deg med andre partnere dersom du har ideer til utviklingsprosjekter. • Hvem kan bli med?
  Visit Sørlandet er en næringsklynge for bedrifter innen reiseliv, opplevelse og kulturnæring på Sørlandet.
 • Hva koster det?
  Bedriften betaler en årlig partneravgift, avhengig av bedriftens størrelse:
  kr 6 000 + mva (enkeltpersonsforetak og lignende, 1-2 årsverk)
  kr 12 000 + mva per år (3-5 årsverk)
  kr 17 000 + mva per år (6-15 årsverk)
  kr 28 000 + mva per år (16-25 årsverk )
  kr. 40 000,- + mva per år (26 årsverk eller mer)

  Dersom du ønsker ekstra synlighet for din bedrift, tilbyr vi ulike markedspakker tilpasset dine behov.
 • Egeninnsats
  Visit Sørlandet utvikling er først og fremst et nettverk for bedriftene. Vi har ikke lenger et krav om et visst antall timer egeninnsats, men for å få best mulig utbytte av partnerskapet er det viktig å engasjere seg i de aktiviteter og prosjekt som pågår i klyngen, samt å være aktiv deltaker på konferanser og workshops m.m.
 • Hvordan melde deg inn
  Du melder deg formelt inn ved å sende inn et elektronisk innmeldingsskjema. Du vil motta en bekreftelse så snart prosjektledelsen har kontrollert innmeldingen din.

  Etter innmelding vil vi avtale et kartleggingsmøte med deg, der vi blir bedre kjent og sammen ser på hvilke behov og utfordringer din bedrift har som Visit Sørlandet utvikling kan bistå med. Inkludert i dette er også en digital kartlegging av hvordan bedriften framstår på nett.