Disse partnerne er med i Visit Sørlandet

Næringsklyngen USUS, nå Visit Sørlandet Utvikling, startet opp i 2010 med 15 partnere, og har siden det hatt en jevn vekst i antall partnere til over 140 i 2022. Her finner du oversikten over hvilke bedrifter som er med.
Illustrasjonsbilde bedriftsnettverk
Troll Aktiv er en del av et Adventure bedriftsnettverk på Sørlandet